Rabobank Croeselaan 18 Utrecht – acquisition of painting 2011

Rabobank Croeselaan

Collection: Directoraat Duurzaamheid en Coöperatie